Com pot participar la ciutadania durant el procés previ a la seva aprovació, amb caràcter general?

A través de dos fórmules diferenciades: digital i/o presencial

Digital

'On line', a través de la pàgina "Valora" es poden valorar les accions existents i fer noves propostes.

El període per fer les aportacions 'On line' seran del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2016.

O a través de les xarxes socials "Facebook"

Presencial

Inscrivint-se als Tallers Presencials de Participació Ciutadana que s'organitzaran a cada sector de la ciutat segons el calendari

Per fer-ho es pot utilitzar alguns dels següents sistemes:

  • a) A través del formulari d'inscripció que trobareu en aquesta mateixa pàgina.
  • b) A través del telèfon gratuït: 900 211 985
  • c) A través dels punts d’informació ubicats en els mateixos centres a on es realitzin.

Totes les aportacions i valoracions seran estudiades, debatudes i incorporades, si és el cas, en el document final que es sotmetrà a la seva aprovació.

El procés que s’ha dissenyat pretén donar un pas endavant en l’exercici que la ciutadania tingui la possibilitat de conèixer millor el funcionament de l’administració, apropant i compartint els grans eixos estratègics pel desenvolupament de les actuacions dins del nostre territori. La proposta vol facilitar a totes aquelles persones que ho desitgin puguin participar en aquest procés, que no tant sols finalitza amb la seva aprovació, sinó també durant tot el procés de execució.

Sessions de participació

Pots inscriure't mitjançant el formulari on line d'inscripció als Tallers Presencials de Participació Ciutadana.

Taller de participació de Fontsanta Fatjó - Valoració jornada - Informe
Dia: 20 de setembre de 2016 (Dimarts)
Lloc: Citilab - Plaça Can Suris
Hora: De 19:00h a 21:00h

Taller de participació del Pedrò - Gavarra - Valoració jornada - Informe
Dia: 22 de setembre de 2016 (Dijous)
Lloc: Centre Cultural Joan N. Garcia Nieto
Hora: De 19:00 a 21:00h

Taller de participació d'Almeda - Valoració jornada - Informe
Dia: 27 de setembre de 2016 (Dimarts)
Lloc: Casal d'Avis d'Almeda
Hora: De 19:00 a 21:00h

Taller de participació de Sant Ildefons - Valoració jornada - Informe
Dia: 3 d'octubre de 2016 (Dilluns)
Lloc: Sala de la biblioteca de Sant Ildefons
Hora: De 19:00h a 21:00h

Taller de participació del Centre - Riera - Valoració jornada - Informe
Dia: 6 d'octubre de 2016 (Dijous)
Lloc: Castell de Cornellà
Hora: De 19:00h a 21:00h.

Formulari d'inscripció

Formulari on line d'inscripció als Tallers Presencials de Participació Ciutadana.

Autoritzo que les dades facilitades en aquest document passin a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament, per tal de poder ser utilitzades pel seu titular per l’exercici de les seves competències.

PROTECCIO DE DADES:

De Conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades facilitades, a través d’escrit enviat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

La signatura d’aquest document (enviament) comporta la seva acceptació a les condicions indicades i suposa el seu consentiment en el tractament de les seves dades personals.

Cornellà de Llobregat, 01/03/2024 12:29:14