Què és el Pla d'Actuació Municipal (PAM)?

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 és el document que planifica l'activitat del govern municipal de Cornellà de Llobregat per aquest mandat.

El PAM detalla els objectius i les polítiques d'actuació del govern municipal, amb el propòsit d'assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels cornellanencs i les cornellanenques, així com situar la ciutat en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys.

Està organitzat en sis eixos d'actuació:

  • Eix 1: Potenciar l'economia local i l'ocupació
  • Eix 2: Garantir la convivència ciutadana
  • Eix 3: Potenciar l'educació i la família
  • Eix 4: Enfortir el teixit cultural i l'associatiu
  • Eix 5: Vetllar per la salut, el medi ambient i el consum responsable
  • Eix 6: Realitzar una gestió pública més propera

D'aquests eixos, en deriven diferents objectius i més de 400 accions a realitzar.

Per a què serveix?

El PAM serveix per a fer explícits el compromisos dels responsables municipals davant de la ciutadania de Cornellà de Llobregat durant el mandat.

Mitjançant el PAM, l'Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries per tal que tothom conegui els projectes que es volen dur a terme, en pugui valorar la seva adequació i el grau de compliment, i pugui fer propostes per tal de millorar-lo.

El PAM 2016-2019 és un document viu i continua obert durant el mandat.

Com funciona?

Com puc participar-hi?

Participa en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) de Cornellà de Llobregat

Fases del procés