Eixos, objectius i accions del Pla d'Actuació Municipal

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha elaborat una primera proposta de PAM per a la ciutat i per als barris que inclou accions estructurades en diversos objectius generals i eixos estratègics.

 

EIX 1: POTENCIAR L’ECONOMIA LOCAL I L’OCUPACIÓ


EIX 2: GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA


EIX 3: POTENCIAR L’EDUCACIÓ I LA FAMÍLIA


EIX 4: ENFORTIR EL TEIXIT CULTURAL I L’ASSOCIATIU


EIX 5: VETLLAR PER LA SALUT, EL MEDI AMBIENT I EL CONSUM RESPONSABLE


EIX 6: REALITZAR UNA GESTIÓ PÚBLICA MÉS PROPERA