EIX 2

GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

2.7.1. Adequació dels horaris de recollida de contenidors i de serveis de neteja de la via pública.

35

2.7.2. Increment de la neteja amb aigua de carrers i places. Apostant per la recuperació d’aigua de pluja, l’aigua és un bé escàs i en episodis de sequera es requereix un protocol especial de restriccions.

46

2.7.3. Creació d'un equip d'intervenció immediata, per a solucionar els petits desperfectes a la via pública i al mobiliari urbà.

63

2.7.4. Reforma integral dels parcs infantils.

42

2.7.5. Reforma integral dels «pipi-can» i la creació d'espais de lleure per a gossos.

36

2.7.6. Diagnosi de la jardineria de la ciutat, per a aconseguir una vegetació més adequada que permeti un manteniment més eficient, substituint les plantes i arbres que calgui.

40

2.7.7. Millorar el sistema de recollida de cartrons i mobles de la ciutat.

54